• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturmidlar drift, aktivitet og eingongsinvesteringar m.m.

Informasjon om ordninga

Desse kan søke om kulturmidlar

 • Det kan bli gitt kulturmidlar til lag, organisasjonar, institusjonar og personar som driv eller vil starte kulturverksemd i Bygland kommune.
 • Det blir ikkje gitt kulturmidlar etter desse retningslinjene til kommersiell kulturverksemd. Tilskot til kommersiell kulturverksemd skal bli vurdert konkret frå sak til sak. Det vil då bli lagt vekt på næringsmessige og andre ringverknader i Bygland kommune.
 • Er ein organisasjon delt opp i ulike grupper/avdelingar eller liknande skal søknader bli sendt gjennom hovudlaget.
 • Organisasjonar som driv interkommunalt kan få tilskot i høve kor mange medlemmer dei har i Bygland kommune og til aktivitetar/tilskipingar/investeringar i Bygland kommune.
 • Retningslinane har spesielt fokus på aktivitet retta mot barn og unge. 

Det blir ikkje gitt tilskot etter desse retningslinjene til:

 • Lag som primært tek vare på yrkes- og økonomiske interesser til medlemmene.
 • Politiske parti og politiske aksjonar.
 • Organisasjonar som ikkje er opne for alle
 • Reint kommersielle tiltak

Kommunedirektøren har fullmakt til å tildele kulturmidlar i samsvar med vedtekne retningsliner.

Klageinstans:
Levekårsutvalet er klageinstans for klagar på vedtak om tilskot.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfester at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollerte og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymboae for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader